Legal notice

NOWSHOPFUN.COM PAZARYERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

ADI/UNVANI: ( Sitemizde aldığınız ürünün tasarımcı, marka adı)
ADRES: 
EPOSTA: 
TEL:

1.2. ALICI

Ad Soyad: (Sipariş verirken bildirdiğiniz)
Telefon: (Sipariş verirken bildirdiğiniz)
E-posta:  (Sipariş verirken bildirdiğiniz)

1.3 ARACI PAZARYERİ FİRMA

ADI/UNVANI: NOW SHOP FUN ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul A Blok No:2E Kat:21 Daire: 331 Ataşehir / İstanbul
EPOSTA:
hello@nowshopfun.com
TEL:
05543942666

2. TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan;
Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
Satıcı (veya “Hizmet Sağlayıcı”): işbu Sözleşme’nin 1.1. numaralı maddesinde belirtilen satıcıyı,
Alıcı: işbu Sözleşme’nin 1.2. numaralı maddesinde
belirtilen alıcıyı,
Ürün: Satıcı tarafından, bütün hukuki/cezai sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla, Alıcı’ya satılmakta olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen ürünü veya ürünleri,
Aracı Pazaryeri Firma: NOW SHOP FUN ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Site: www.nowshopfun.com alan adları ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri, mobil web sitesi ve mobil uygulamaları,
www.nowshopfun.com Kullanıcı Sözleşmesi: Alıcı
ve Satıcı tarafından Site’ye üyelik aşamasında okunup kabul edilmiş olan www.nowshopfun.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
Ön Bilgilendirme Formu: Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin görüntülenmesinden önce okunup onaylanan Ön Bilgilendirme Formu’nu ifade eder.
NOW SHOP FUN ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve nowshopfun.com internet sitesi sadece pazaryeri görevi görmekte, ürünlerin üretilmesini, dağıtılmasını, bayiiliğini, alıcıya gönderilmesini yapmamaktadır. Aracı Pazaryeri Firma, satıcı ve alıcıların güvenliğini maksimum düzeyde korumak için çaba sarfedecektir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın aşağıda nitelikleri, adedi ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ü Satıcı’dan satın alması ve bütün hukuki/cezai sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla Ürün’ün Satıcı tarafından Alıcı’ya teslim edilmesi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı
hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Aracı firma NOW SHOP FUN ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve nowshopfun.com internet sitesi ürünlerin üretimini ve gönderimini yapmamaktadır. Satıcı ve Alıcıları buluşturan bir pazaryeri görevi görmektedir. 

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Ürün`e/Ürünler`e; Ürün`ün/Ürünler`in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Miktarı (adet)Ürün Cinsi/Türü Marka/ModeliÜrün Bedeli (KDV dahil)

Müşteri tarafından kargo ve teslimat bilgileri veya adresi veya telefon numarasının eksik ya da yanlış girilmesi sonucu teslim edilemeyip geri dönen siparişlerde kargo ödemesi kesintisi yapılmakadır. Bunun dışında kargo ücretsizdir.

TL

Kargo Ücreti: TL

Kargo Dahil Toplam Satış Fiyatı (KDV dahil): TL

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Ürün, Aracı Hizmet Sağlayıcı olan NOW SHOP FUN ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından satılmamakta ve teslim edilmemekte olup, Alıcı bedel iadesi taleplerini ve bununla sınırlı olmaksızın her türlü talebini Sözleşme’nin 1.1. numaralı maddesinde belirtilen Satıcı’ya iletmelidir. Bu husus Ürün’ün
ve siparişin temel nitelikleri arasında olup, Ürün ancak bu şart kabul edilerek satın alınabilir.

5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Aracı Hizmet Sağlayıcı sadece işbu Sözleşme’ye konu satışın gerçekleşmesi için Site üzerinden elektronik ticaret ortamı sağlamakta olup, Ürün’ün üretimini veya teslimini gerçekleştirmemekte, Alıcı’ya Ürün’e yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site’nin satıcı/sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını ve işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan satıcının 1.1. numaralı maddede bilgileri yazmakta olan Satıcı olduğunu, Ürün, Ürün’ün
teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.
Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Alıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ile belirtilen bütün
hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Ürün’e, Ürün’ün teslimine ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı ve Satıcı; Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün Alıcı’ya tedariki/teslimi
ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, Alıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği,
Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları
taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürün’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, Satıcı tarafından Site üzerinde satışa sunulan Ürün’ü kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Ürün ve Ürün’e yönelik her türlü dava, şikâyet ve talepler karşısında Satıcı
tek başına sorumlu olacaktır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve
iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, Ön Bilgilendirme Formu’nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, ödeme şekli ve Ürün ile ilgili tüm
ön bilgilerle birlikte “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

6.3. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Satıcı’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir.
Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından
sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

6.4. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerini kabul ettiklerini, anılan düzenlemelere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki bütün yasal mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5. Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü
kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.

Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, cayma hakkının istisnalarından biri mevcut değilse, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

6.5.1 İPTAL İADE ve DEĞİŞİM İSTİSNALARI

(a) Kişiye özel isim yazdırılan, kişiye özel ölçülerde üretilen ürünler. (b) Hijyenik olarak tekrar satılması sorunlu olabilecek iç çamaşırları, çoraplar. (c)Siparişe özel üretilecek mobilya ve ev dekorasyon ürünleri, giyisiler ( bu tip ürünlerde sipariş verilmesini takiben 24 saat içerisinde müşteriye bilgilendirme yapılır, tasarımcının özel olarak üreteceğini iptal, iade ve değişim koşullarının geçerli olmayacağını ve istenirse ödeme iadesinin yapılacağı aksi halde gönderilmiş ürünlerin iptal, iade ve değişiminin kabul edilmeyeceği bildirilir. Müşterinin yanıtı sonrası sipariş işleme alınır ya da iptal edilir.) (d) ambalajı açılınca satılabilirliğini kaybeden, ambalajı zarar görmüş, parçaları eksik, kırık ya da defolu kargo teslimatında tutanak tutulmamış ürünler. (e) art niyetli iadeler, ürünlerin sipariş verilip fotoğraf çekimi, dekor, aktiviteler ( doğum günü, yeni yıl partisi vb) kullanılması sonrası iade edilmek istenmesi durumunun tesbitiyle, iadeler kabul edilmez.  (f) ürünün teslim edildiği ambalajının sorunlu olması, farklı gönderi biçimiyle gönderilmesi durumunda da iade ve değişimler kabul edilmez.

Satıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcı’nın taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
uyarınca satıcılara (veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına) getirilen her türlü yükümlülüğe uymak münhasıran Satıcı’nın yükümlülüğüdür.

6.6. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşuluyla ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.7. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Toplam Satış Fiyatı’nın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Toplam Satış Fiyatı ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.8. Taraflar, nowshopfun.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduklarını, onayladıklarını ve nowshopfun.com Kullanıcı Sözleşmesi koşullarına uymakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ

7.1 nowshopfun.com üzerinden aldığınız ürünü siparişiniz sonrası 5 iş günü içerisinde Türkiyedeki bir online mağazada farklı bir internet sitesinde daha uygun fiyata bulursanız, aradaki farkı iade ediyoruz. 

7.2 Kargo fiyatı eklenen internet sitelerinde ürün tekil olarak sepete eklendiğinde kargo fiyatı eklenip nihai fiyat bulunuyorsa, kargo fiyatı da ürün fiyatına eklenmiş sayılır. Now Shop Fun'da kargo bedeli eklenmez. Birden fazla ürünle kargo indirimi alınmış olsa bile, ürünün tekil halinin kargo fiyatına etkisi dayanak alınır. 

7.3 Farklı sitelerdeki anlık kampanyalar, indirim kodları, sepette uygulanan indirimler en uygun fiyat garantisi dışındadır. En uygun fiyat garantisi ürünün internet sitesinde gözüken etiket fiyatları üzerinden hesaplanır. 

7.4 En uygun fiyat garantisinde bahsi geçen ürünün, diğer sitedeki ürünün modeli, bedeni, boyutu ve satıcısı aynı olmalıdır. Farklı markalara ait ve/veya stokta olmayan ürünler kıyaslamaya dahil edilemez. 

7.5 Daha uygun fiyata bulunan ürün fiyat farkı satın alma yönteminize uygun olarak 3-5 iş gününde tarafınıza iade edilir. 

8. CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde
satıcıya karşı cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı, malın teslimine kadar olan süre içerisinde de kullanılabilir.

Cayma hakkı, hello@nowshopfun.com üzerinden bildirilerek kullanılabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten

itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
İade talebinin kabulü için malın, Alıcı tarafından deneme amacını aşacak ölçüde kullanılmamış ve yıpratılmamış olması; malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması gerekir.

Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda iade talebinin kabul edilip edilmemesi Satıcı’nın takdirinde olup, iade talebinin reddedildiği durumlarda Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Cayma hakkı, Alıcı tarafından bizzat Satıcı’ya karşı kullanılmaktadır.

Alıcı iade edeceği malı, ürünün gönderildiği kargo firması ile gönderildiği takdirde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı başka bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı
hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya
yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

9. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

•Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. takı, ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
•Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
•Tesliminden sonra ambalaj, bant,
mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
•Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin
sözleşmelerde;
•Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
•Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
•Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence
veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
•Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
•Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin sözleşmelerde; ve
•Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

•Siparişe özel üretileceği müşteriye bildirilen, mobilya, giyim, takı, ev aksesuarı gibi ürünler. (Sipariş sonrası müşteri bilgilendirilerek iptal, iade ve değişimin olmayacağı, kişiye özel üretileceği ve açılan ilanların bilgilendirme amaçlı olması dolayısıyla karar müşteriye bırakılır. Kabul etmesi durumunda iade ve değişim olmadan gönderim sağlanır, ya da iptali edilip bedel iadesi yapılır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama,
lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri
yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Satıcı: ( nowshopfun.com üzerinde ürünlerini sergileyip, satışa açan, ilgili ürünün satıcısı )

Alıcı: (  nowshopfun.com ve NOW SHOP FUN ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin aracılık hizmeti üzerinden ürün satın alıp, ilgili ürünü talep edendir )

 Nowshopfun.com bir altyapı sağlan pazaryeridir. Ürün satışı, gönderimi, üretimi yapmamakta, aracılık hizmeti vermektedir.

İşbu Sözleşme 26 Mayıs 2021 tarihinde kurulmuştur.